Med anledning av incidenten med Alexander Rudd

8 november 2017 14:29
Herr

Med anledning av incidenten med vår SSL-spelare Alexander Rudd, som i torsdags i en rutinkontroll åkte fast i ett nykterhetstest med en otillåten promillehalt, vill Storvreta IBK härmed framföra följande uttalande:


Storvreta IBK ser på det inträffade med stort allvar. Detta är för det första ett lagbrott och för det andra strider det naturligtvis helt och hållet med föreningens alkohol- och drogpolicy. Storvreta IBK tar därför helt avstånd från ett sådant beteende.

Vi har nu i ett internmöte i den sportsliga ledningen i samråd med föreningens styrelse hanterat saken och diskuterat de första omedelbara konsekvenserna av det inträffade. Vi har kommit fram till följande:

  • Efter att ha fått bekräftat händelseförloppet kommer ett stöd- och åtgärdsprogram för Alexander Rudd att sättas igång med omedelbar verkan. Programmet kommer innehålla olika typer av åtgärder från Storvreta IBK samt professionell hjälp. Vi kommer inte i nuläget uttala oss om detaljer kring detta åtgärdsprogram.
  • Alexander Rudd skall följa programmet i sin helhet utan några avvikelser.
  • Alexander Rudd kommer tillsvidare vara avstängd från all typ av innebandyträning och seriespel.

Storvreta IBK har inte ytterligare detaljer att tillägga gällande ovan. Vi ber medier och andra respektera detta, så att vi nu kan starta upp denna process i lugn och ro.