Onsdag
06 Mar 1 match
Lördag
09 Mar 1 match
Lördag
16 Mar 1 match
Fredag
22 Mar 1 match
Söndag
24 Mar 1 match
Tisdag
26 Mar 1 match
Fredag
29 Mar 1 match
Söndag
31 Mar 1 match
Tisdag
09 Apr 1 match
Torsdag
11 Apr 1 match
Lördag
13 Apr 1 match
Tisdag
16 Apr 1 match
Torsdag
18 Apr 1 match
Lördag
27 Apr 1 match

Project Eagle

Project Eagle är Storvreta IBK:s plan för att utveckla våra spelare och tränare. Den innefattar vision, mål, metodik, principer och frågeställningar att använda I vårt arbete. Den är framtagen av tidigare och nuvarande spelare samt tränare i Storvreta IBK.

Project Eagle flätas samman med SIU-Modellen och den färgskala som Svenska Innebandyförbundet arbetat fram. Det är en självklarhet i våran förening att jobba för att bägge vingarna (Elit och Bredd) skall fungera.

Det man ser våra spelare utföra på planen är resultatet av ett arbete på många fronter. Just innebandyfärdigheterna är bara en del.

Våra tränare arbetar inom fem olika områden för att hjälpa våra spelare att utvecklas både på och utanför planen. Det är komplext och därför är det väsentligt att ledarna för våra olika lag samarbetar och dessutom får hjälp från både övriga föräldrar och externa krafter.

Vi vill utveckla våra spelare genom att fokusera på fyra spelprinciper. Dessa tydliggör vad vi arbetar med och hur vi gör det.

Vår metodik utgår ifrån att utveckla spelarna i matchsituationer. Att våra barn och ungdomar så tidigt som möjligt blir bekväma med bollen och tycker det är kul att behandla den både utan och under press är en av nycklarna.