Medlemskap i Storvreta IBK

För dig som vill bli medlem i Storvreta IBK kan du ansöka via länken www.laget.se/STORVRETAIBK/member  så kommer din ansökan att behandlas så snart vi har möjlighet.

Ärendemening: Separation av medlemsavgift och tränings- och tävlingsavgift

Det är beslutat att separera medlemsavgiften och tränings- och tävlingsavgiften. Detta för att få medlemsavgiften att ligga kalenderår och överensstämma med SIBK:s årsmötesdatum samt tränings- och tävlingsavgiften för att överensstämma med SIBK:s verksamhetsår.

Betalningar kommer att kompletteras utifrån tidigare datum, så att medlemskapet gäller till årsskiftet enligt modell, se nedan. Betalningarna kommer att övergå till kalenderår vid årsskiftet 2018/2019. Detta kommer att göras i två steg.

Steg 1.  Första betalningsperioden: Senast den 31 mars 2018 om 200 kronor gällande nio månader.

Steg 2. Andra betalningsperioden: Senast den 31 december 2018 gällande tolv månader.

·         Medlemskap som är betalt den 31 augusti 2017 gäller till den 31 augusti 2018

·         Medlemmar som vill förlänga sitt befintliga medlemskap betalar 100 kronor senast den 31 mars 2018 för förlängning av medlemskapet till den 31 december 2018

·         Nya medlemmar betalar 200 kronor senast den 31 mars 2018 och medlemskapet gäller t.o.m. den 31 december 2018

·         Spelare som varit licensierade betalar 100 kronor senast den 31 mars 2018 för förlängning av medlemskapet till den 31 december 2018

Tränings- och tävlingsavgiften  kommer som vanligt vid säsongstart den 31 augusti 2018.

För att ha rösträtt vid sommarens årsmöte ska medlemsavgiften vara betald senast 14 dagar innan mötet.

Ordinarie taxa för ej tidigare medlem 300.-/ kalenderår. Medlemmsår 1/1-31/12

Årsmötet ska hållas senast den 25 juli 2018.

Vänliga hälsningar

Styrelsen