Fredag
17 Mar 1 match
Söndag
19 Mar 1 match
Tisdag
21 Mar 1 match
Fredag
24 Mar 1 match
Söndag
26 Mar 1 match
Onsdag
29 Mar 1 match
Tisdag
04 Apr 1 match
Torsdag
06 Apr 1 match
Lördag
08 Apr 1 match
Tisdag
11 Apr 1 match
Torsdag
13 Apr 1 match
Lördag
15 Apr 1 match
Måndag
17 Apr 1 match
Lördag
22 Apr 1 match

Kallelse till årsmöten!

25 maj 2023 07:00
Förening

Här hittar du kallelse till årsmöte för Storvreta IBK respektive Storvreta Ungdom IBK onsdagen den 5:e juli i Storvretaskolan.


Storvreta IBK:
Välkommen till Årsmöte i Storvreta Innebandyklubb onsdagen den 5:e juli 2023 kl 19.00 i Storvretaskolans matsal.

Medlemmarna i Storvreta IBK kallas härmed till årsmöte onsdagen den 5:e juli 2023 kl 19.00 i Storvretaskolans matsal, Ärentunavägen 8 i Storvreta. Mötet beräknas ta c:a 1 timme.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse och verksamhetsplan med budget finns tillgänglig på föreningens kontor på Ärentunavägen 1 i Storvreta fr o m en vecka innan mötet.

Storvreta torsdag den 25 maj, 2023
för styrelsen
Ingemar Lundqvist
Ordförande

Storvreta Ungdom IBK:
Välkommen till Årsmöte i Storvreta Ungdom Innebandyklubb onsdagen den 5:e juli 2023 kl 20.30 i Storvretaskolans matsal.

Medlemmarna i Storvreta Ungdom IBK kallas härmed till årsmöte onsdagen den 5:e juli 2023 kl 20.30 i Storvretaskolans matsal, Ärentunavägen 8 i Storvreta. Mötet beräknas ta c:a 1 timme.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse och verksamhetsplan med budget finns tillgänglig på föreningens kontor på Ärentunavägen 1 i Storvreta fr o m en vecka innan mötet.

Storvreta torsdag den 25 maj, 2023
för styrelsen
Ingemar Lundqvist
Ordförande