F06

Tränare:
Hans Gustafsson, mobil: 0702-15 66 52
E-post: [email protected]

Jonas Eriksson, mobil: 0702-25 52 86
E-post: [email protected]

Erik Lindfors, mobil: 0733- 56 92 20
E-post: [email protected]

Administratör/tränare:
Marica Östman, mobil: 0733- 42 32 25
E-post: [email protected]

Hemsida:  
www.laget.se/sibkf06