Lördag
06 Jan 1 match
Torsdag
11 Jan 1 match
Onsdag
17 Jan 1 match
Söndag
21 Jan 1 match
Torsdag
25 Jan 1 match
Lördag
27 Jan 1 match
Söndag
11 Feb 1 match
Tisdag
13 Feb 1 match
Lördag
17 Feb 1 match
Söndag
25 Feb 1 match
Onsdag
28 Feb 1 match
Tisdag
06 Mar 1 match
Lördag
10 Mar 1 match
Torsdag
15 Mar 1 match
Idag 1 match
Måndag
19 Mar 1 match
Torsdag
22 Mar 1 match
Lördag
24 Mar 1 match
Tisdag
27 Mar 1 match
Torsdag
29 Mar 1 match

Medlemskap i Storvreta IBK

Ärendemening: Separation av medlemsavgift och tränings- och tävlingsavgift

Det är beslutat att separera medlemsavgiften och tränings- och tävlingsavgiften. Detta för att få medlemsavgiften att ligga kalenderår och överensstämma med SIBK:s årsmötesdatum samt tränings- och tävlingsavgiften för att överensstämma med SIBK:s verksamhetsår.

Betalningar kommer att kompletteras utifrån tidigare datum, så att medlemskapet gäller till årsskiftet enligt modell, se nedan. Betalningarna kommer att övergå till kalenderår vid årsskiftet 2018/2019. Detta kommer att göras i två steg.

Steg 1.  Första betalningsperioden: Senast den 31 mars 2018 om 200 kronor gällande nio månader.

Steg 2. Andra betalningsperioden: Senast den 31 december 2018 gällande tolv månader.

·         Medlemskap som är betalt den 31 augusti 2017 gäller till den 31 augusti 2018

·         Medlemmar som vill förlänga sitt befintliga medlemskap betalar 100 kronor senast den 31 mars 2018 för förlängning av medlemskapet till den 31 december 2018

·         Nya medlemmar betalar 200 kronor senast den 31 mars 2018 och medlemskapet gäller t.o.m. den 31 december 2018

·         Spelare som varit licensierade betalar 100 kronor senast den 31 mars 2018 för förlängning av medlemskapet till den 31 december 2018

Tränings- och tävlingsavgiften  kommer som vanligt vid säsongstart den 31 augusti 2018.

För att ha rösträtt vid sommarens årsmöte ska medlemsavgiften vara betald senast 14 dagar innan mötet.

Ordinarie taxa för ej tidigare medlem 300.-/ kalenderår. Medlemmsår 1/1-31/12

Årsmötet ska hållas senast den 25 juli 2018.

Vänliga hälsningar

Styrelsen