Söndag
03 Dec 1 match
Tisdag
12 Dec 1 match
Söndag
17 Dec 1 match
Tisdag
26 Dec 1 match
Onsdag
03 Jan 1 match
Lördag
06 Jan 1 match
Torsdag
11 Jan 1 match
Onsdag
17 Jan 1 match
Söndag
21 Jan 1 match
Torsdag
25 Jan 1 match
Lördag
27 Jan 1 match
Söndag
11 Feb 1 match
Tisdag
13 Feb 1 match
Lördag
17 Feb 1 match
Söndag
25 Feb 1 match
Onsdag
28 Feb 1 match
Tisdag
06 Mar 1 match
Lördag
10 Mar 1 match

Årsmöte 26/10 kl. 19:00

22 oktober 2017 10:30
Förening

Hej alla medlemmar! Med anledning av problematiken att Storvreta IBK inte har hunnit färdigställa årsredovisningen i tid i förhållande till utsatt tid för årsmötet torsdagen den 19 oktober, måste vi tyvärr ställa in mötet. Föreningens revisor anser inte att han har tillräckligt med tid för granskning och att skriva sin revisorsberättelse, eftersom han ännu inte har fått årsredovisningen.


Vi beklagar givetvis detta men i stället äger årsmötet rum enligt nedan kallelse:

Vi vill härmed kalla Storvreta IBKs medlemmar till Årsmöte 26/10 kl. 19:00 i Storvretaskolans matsal.

Sedvanliga handlingar kan tillhandahållas hos Storvretas kansli från och med 19/10.

Stadgeändring: Styrelsen föreslår att stadgarna § 25 ändras i den delen att styrelsen förutom ordförande skall ha minimum 4 övriga ledamöter och maximum 8 övriga ledamöter istället för som idag 8 övriga ledamöter. Ändringen föranledd av behovet av en mindre styrelse som kan arbeta mer strategiskt i förhållande till den operativa delen som i hög grad skall utföras av anställd personal.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Storvreta Innebandyklubb